Perliukų medžioklė

AndeleMandele – tai skelbimų talpinimo platforma. Portalas nėra finansinių operacijų tarpininkas pirkimo/pardavimo sandoriams.

Realus pirkimo/pardavimo sandoris vyksta tarp tiesioginio pirkėjo ir pardavėjo, abiem pusėms susitarus dėl patogiausio prekės pristatymo ir apmokėjimo būdo.

 1. Bendrosios taisyklės
  1. Šios taisyklės nustato naudojimosi portalu AndeleMandele (toliau – Portalas) tvarką ir sąlygas, jos yra privalomos visiems AndeleMandele vartotojams.
  2. AndeleMandele yra skelbimų Portalas, kuriame registruoti vartotojai gali susikurti individualų profilį skelbimams skelbti. Portalo veiklą prižiūri ir administruoja SIA MUDIA (toliau – AndeleMandele).
  3. AndeleMandele vartotojas yra fizinis asmuo, kuris užsiregistruoja Portale AndeleMandele .
  4. Portale draudžiama komercinė veikla.
  5. Naudojimasis Portalu laikomas visišku kiekvieno vartotojo sutikimu su šiomis taisyklėmis, įskaitant bet kokius jų pakeitimus. AndeleMandele turi teisę bet kada keisti ir papildyti taisykles. Tokie pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Portale.
  6. Portalo vartotojas sutinka gauti informaciją iš AndeleMandele apie įvairaus pobūdžio su Portalu susijusias naujienas.
  7. Portalas pasilieka teisę naudoti portale patalpintas nuotraukas ir kitą informaciją portalui populiarinti ir atpažinimui skatinti.
  8. Siekiant pagerinti turinio kokybę, patogesniam naudojimui ir siekiant pritaikyti vartotojų poreikiams, Portalas naudoja slapukus. (angl. cookies). Naudodamasis Portalu, vartotojas sutinka su slapukų naudojimu.
  9. Portalo administracija neprisiima ir negali prisiimti atsakomybės už trečiųjų asmenų veiksmus. Portalas neprisiima jokios atsakomybės už vartotojų įsipareigojimus trečiosioms šalims, vartotojų skelbiamą informaciją bei skelbimuose skelbiamas prekes.
  10. Portale draudžiama talpinti, skelbti ar siųsti vartotojams bet kokią reklamą ar kvietimus, kurie įžeidžia asmens garbę ar orumą, skatina smurtą, rasinę neapykantą ar bet kokią neteisėtą veiklą. Jei bus aptikta pažeidimų, profilis bus užblokuotas.
  11. Jei Portalo vartotojui uždrausta arba apribota prieiga prie Portalo arba šio vartotojo profilis ar informacija profilyje ištrinama, Portalo administracija pasilieka teisę nekompensuoti šiam vartotojui nuostolių ir negrąžinti sumokėtų mokėjimų, susijusių su mokamomis paslaugomis naudojantis Portalu. Jei Portalo administracija vienasmeniškai nusprendžia grąžinti vartotojo pervestas lėšas, tuomet išskaičiuojama vartotojo virtualioje Piniginėje turima suma, atėmus administracijos skirtų lėšų (dovanų) sumą, jei tokia buvo.
  12. Portalas savo paslaugų prieinamumą (SLA) užtikrina 99,5 proc.
  13. AndeleMandele yra skelbimų talpinimo platforma. Portalas nėra finansinių operacijų tarpininkas pirkimo/pardavimo sandoriams. Realus pirkimo/pardavimo sandoris vyksta tarp tiesioginio pirkėjo ir pardavėjo, abiem pusėms susitarus dėl patogiausio prekės pristatymo ir apmokėjimo būdo.
 2. Registracija
  1. Registracija Portale atliekama per socialinį portalą Draugiem.lv, Facebook.com, Google ID ir/ar Apple ID profilį „pasu“ arba el. paštu. Registruodamasis vartotojas patvirtina, kad registracijai naudoja savo asmeninį socialinio portalo profilį ir/ar el. paštą.
  2. Su vienu socialinio portalo profiliu galima sukurti tik vieną Portalo vartotojo profilį. Portalo vartotojui uždarius savo AndeleMandele profilį, jis liks registruotas duomenų bazėje ir jį bus galima atkurti. Su jau naudotu socialinio portalo profiliu sukurti kito naujo Portalo profilio neįmanoma.
  3. Vieną Portalo vartotojo profilį kaip autorizacijos priemonę galima susieti su keliais socialinių portalų profiliais. Juos siejant, reikia nurodyti el. pašto adresą, kuris profilyje nurodytas kaip kontaktinis el. paštas.
  4. Registruodamasis vartotojas patvirtina, kad atitinkamo vartotojo profilyje pateikti duomenys yra teisingi.
  5. Registruodamasis vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad vartotojo profilyje viešai prieinama informacija nebūtų šiurkšti, pašaipi, joje nebūtų kitų fizinių asmenų duomenų ar nesuderintų reklamų.
  6. Registruodamasis vartotojas žino, kad kiekvienas registruotas Portalo vartotojas privalo neatskleisti savo prieigos prie Portalo duomenų kitiems asmenims. Jei Portale veiksmai atliekami su registruoto vartotojo profiliu, naudojant teisingus autorizacijos prieigos duomenis, laikoma, kad veiksmus atitinkamame profilyje atliko pats registruotas vartotojas.
  7. Visi Portale registruotų vartotojų asmens duomenys yra saugomi vadovaujantis Latvijos Respublikos teisės aktais. Šių duomenų tvarkymas vykdomas laikantis bendrųjų asmens duomenų tvarkymo principų, apibrėžtų Latvijos Respublikos teisės aktuose.
  8. Portalas gauna ir saugo informaciją iš vartotojo naudojamos interneto naršyklės (įskaitant IP adresą ir slapukus) bei informaciją apie įrenginius (pavyzdžiui, įrenginio modelį, operacinę sistemą ir pan.).
  9. Vartotojas, registruodamasis Portale ir/ar naudodamasis Portalu, patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad AndeleMandele turi teisę perduoti atitinkamo vartotojo duomenis teisėsaugos institucijoms, jeigu Portalas gauna atitinkamą prašymą Latvijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  10. Registruodamasis vartotojas sutinka, kad Portalo administracija turi teisę savo nuožiūra, taip pat ir be išankstinio įspėjimo, sustabdyti registruotų portalo AndeleMandele vartotojų profilį ir/arba ištrinti jame esančią informaciją, jei ji neatitinka naudojimo taisyklių, ir tokiu atveju neprisiimant už tai jokios atsakomybės.
  11. Registruodamasis vartotojas sutinka, kad Portalo administracija turi teisę savo nuožiūra, taip pat ir be išankstinio įspėjimo, apriboti registruotų portalo AndeleMandele vartotojų profilio funkcijas, jei profilyje atlikti veiksmai neatitinka naudojimo taisyklių, ir tokiu atveju neprisiimant už tai jokios atsakomybės.
  12. Registruodamasis vartotojas sutinka, kad Portalo administracija turi teisę savo nuožiūra, taip pat ir be išankstinio įspėjimo, viešai įspėti registruotų Portalo vartotojų profilius, jeigu buvo aptikti sukčiavimo požymiai.
  13. Registruodamasis vartotojas sutinka, kad Portalo administracija turi teisę savo nuožiūra, taip pat ir be išankstinio įspėjimo, viešai įspėti registruotų Portalo vartotojų profilius, jei kyla įtarimų, kad jo savininkas yra tiesiogiai susijęs su kitu profiliu, kuriame buvo vykdoma nesąžininga veikla.
  14. Registruodamasis vartotojas sutinka, kad Portalo administracija turi teisę skelbti profilyje nurodyto asmens vardą ir pavardę, jeigu manoma, kad tai būtina užkirsti kelią ar padėti ištirti galimus pažeidimus, pavyzdžiui, sukčiavimą. Profilio naudotojui nebus leista taisyti asmens duomenų.
  15. Vartotojo profilyje aptikus sukčiavimo požymių ir paskelbus viešą įspėjimą, šiam Portalo vartotojui jokia žala neatlyginama, o mokėjimai, susiję su Portale naudojamomis mokamomis paslaugomis, negrąžinami.
 3. Skelbimų talpinimas
  1. Skelbimo publikavimas Portale yra mokama paslauga.
  2. Apmokėtas skelbimas galioja 45 dienas. Po to jis patenka į skelbimų istoriją, kur už atitinkamos kategorijos paskelbimo mokestį jį galima atkurti.
  3. Skelbimo kaina priklauso nuo to, į kurią kategoriją jis bus įdėtas. Skelbimo kaina rodoma įvedus visą pagrindinę informaciją ir nurodžius skiltį, į kurią jis bus įdėtas.
  4. Apmokėti už skelbimo publikavimą galite tokiais būdais:
   1. per virtualią Piniginę, kurią pirmiausia reikia papildyti per Swedbank interneto banką arba Mokėjimo kortelę;
   2. SMS žinute. Mokestis SMS žinute yra didesnis, kadangi prie sumos pridedamas mobiliojo telefono numerio operatoriaus paslaugos mokestis.
  5. Portale rodomos paslaugų kainos nurodytos su PVM.
  6. Skelbimus talpinti leidžiama privatiems asmenims su sąlyga, jeigu skelbimai nėra susiję su komercine veikla (prekių platinimu, paslaugų teikimu, tarpininkavimu ir panašia ūkine veikla). Komercine veikla laikoma:
   1. sisteminga prekyba naujomis prekėmis;
   2. sisteminga prekyba panašiomis pagamintomis prekėmis;
   3. jei skelbime skelbiama prekė yra užsakoma, kelių dydžių, spalvų, variantų, egzempliorių ir pan.;
   4. jeigu skelbime skelbiama prekė parduodama keliems pirkėjams.
  7. Skelbimo turinio keisti publikavimo laikotarpiu neleidžiama.
  8. Norėdami iškelti savo prekes, vartotojai Portale turi prieigą prie mokamos paslaugos – prekės iškėlimo į viršų – konkreti prekė patalpinama atitinkamos kategorijos sąrašo viršuje. Paslauga skelbimo publikavimo laiko nepratęsia.
  9. Viename skelbime galima įdėti tik vieną Perliuką už vieną kainą, be papildomų sąlygų.
  10. Skiltyje „Komplektai“ skelbiamuose skelbimuose galima pridėti tik vieną komplektą už vieną bendrą kainą. Skelbimo tekste negalima nurodyti kiekvienos atskiros prekės kainos. Prekių, kurias planuojama parduoti atskirai, nurodant kiekvienai savo kainą, į skiltį „Komplektai“ talpinti neleidžiama.
  11. Skiltyje „Rankdarbiai“ galima pridėti tik profilio vartotojo pagamintus rankdarbius. Viename skelbime vienoje kainos kategorijoje gali būti patalpinta tik viena rankdarbių rūšis. Į vieną skelbimą negalima talpinti skirtingų rankdarbių skirtingomis kainomis. „Rankdarbių“ skiltyje skelbiamame skelbime neleidžiama pridėti masinės gamybos pagamintos produkcijos. Skelbime Perliuko kaina turi būti nurodyta teisingai.
  12. Skiltyje „Augalų sodinukai“ galima pridėti sodinukus, kuriuos profilio naudotojas užsiaugino pats. Į vieną skelbimą galima pridėti tik vieną vienos kainų kategorijos augalų rūšį. Į vieną skelbimą negalima pridėti skirtingų rūšių augalų su skirtingomis kainomis. Skelbime, kuris skelbiamas skiltyje „Augalų sodinukai“, negalima pridėti masinės gamybos daigyklose pagamintų produktų.
  13. Skiltyje „Kambariniai augalai“ galima pridėti kambarinius augalus, kuriuos profilio vartotojas užsiaugino pats. Į vieną skelbimą galima pridėti tik vieną vienos kainų kategorijos kambarinių augalų rūšį. Į vieną skelbimą negalima pridėti skirtingų rūšių kambarinių augalų su skirtingomis kainomis. Į skelbimą, kuris skelbiamas skiltyje „Kambariniai augalai“, negalima pridėti masinės gamybos pagamintų produktų.
  14. Talpinant skelbimą, visi laukai turi būti užpildyti teisingai, siekiant sudaryti tikslų prekės vaizdą. Skelbimas gali būti talpinamas tik atitinkamoje skiltyje.
  15. Talpindami skelbimą turite nurodyti teisingą prekės kainą. Kaina turi būti galutinė be jokių papildomų sąlygų.
  16. Pateikdami skelbimą turite pridėti bent vieną nuotrauką. Prie vienos prekės galima pridėti ne daugiau kaip 5 nuotraukas. Nuotrauka turi būti geros kokybės ir atitikti skelbimo turinį bei Portalo taisykles.
  17. Skelbimo publikavimo metu siūloma publikuojamos prekės nuotrauką pakeisti geresnės kokybės nuotraukomis. Pateiktos nuotraukos keitimo užklausų nagrinėjimas darbo dienomis gali užtrukti iki 24 valandų.
  18. Nuotraukų keitimas atmetamas, jei nustatoma, kad nuotraukose pavaizduota prekė yra kita prekė. Nuotraukų keitimas atmetamas, jei nustatoma, kad bus bandoma keisti skelbimo turinį.
  19. Jei skelbimas pateikiamas su pažeidimais, pavyzdžiui, pirmoji nuotrauka — iš interneto, asmenukė, miglota nuotrauka, koliažas ir pan., Portalo administracija turi teisę savo nuožiūra, taip pat ir be išankstinio įspėjimo, perkelti taisykles atitinkančią nuotrauką į pirmosios nuotraukos vietą ir ją užfiksuoti. Keičiant nuotrauką, fiksuotos nuotraukos neįmanoma perkelti į kitą poziciją arba jos ištrinti.
  20. Skelbimas turi būti suformuotas ir pateiktas vadovaujantis taisyklėmis:
   1. pirmoje nuotraukoje turi būti ta prekė, kuri aprašyta skelbimo tekste;
   2. pirmoje nuotraukoje turi būti pavaizduota tikroji prekė. Nuotraukos negali būti iš katalogų arba randamos internete;
   3. pirmoje skelbimo nuotraukoje prekė turi būti aiškiai matoma pakabinta ant pakabos arba išdėliota/padėta neutraliame fone;
   4. pirmoje skelbimo nuotraukoje prekę galima dėvėti ant kūno, tačiau nuotrauka neturi būti asmenukė/veidrodinė nuotrauka;
   5. asmenukės gali būti naudojamos tik kaip papildoma vaizdinė medžiaga;
   6. pirmoji nuotrauka negali būti koliažas;
   7. portale neleidžiama talpinti nuotraukų su kitų portalų ar įmonių logotipais;
   8. nuotraukos – ekrano kopijos (angl. print screen) — neleidžiamos;
   9. neleidžiama naudoti nuotraukų su kontaktine informacija ar adresais;
   10. skelbimo tekste neleidžiama pridėti nuorodų į kitas skelbimų, reklamų ir interneto svetaines.
  21. Vartotojas, patalpindamas skelbimą, prisiima visą atsakomybę už patalpinto skelbimo turinį ir informacijos teisingumą.
  22. Netinkami skelbimai bus perkelti į atitinkamą skiltį, redaguoti arba deaktyvuoti, paprašius pataisyti.
  23. Portalo administracija turi teisę redaguoti skelbimo turinį, jį perkelti ar ištrinti, nepaaiškindama savo veiksmų priežasčių.
  24. Portalas turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti skelbimą:
   1. jeigu skelbimas neatitinka skelbimų įforminimo taisyklių;
   2. jei skelbimas susijęs su komercine veikla;
   3. jei skelbime siūloma prekė yra nuomojama;
   4. jei skelbime siūloma įsigyti paslaugą;
   5. jeigu dėl skelbimo buvo gauti keli pagrįsti skundai;
   6. jei prie skelbimo pridėtos nekokybiškos nuotraukos;
   7. jei skelbime nutylėta svarbi informacija, pvz., prekės autentiškumas, trūkumai, prekės būklė ir pan.;
   8. jei skelbime yra patalpinta daugiau nei viena prekė;
   9. jei skelbime yra kelios prekės ir kiekviena prekė turi savo kainą;
   10. jeigu skelbimo skiltyje „Komplektai“ skelbiami keli komplektai ir kiekvienas komplektas ir/ar prekė turi savo kainą;
   11. jeigu skelbime skiltyje „Rankdarbiai“ skelbiamos skirtingos rankdarbių rūšys, kiekviena savo kainų kategorijoje;
   12. jeigu skelbime skiltyje „Augalų sodinukai“ skelbiami skirtingų rūšių sodinukai, kiekvienas savo kainų kategorijoje;
   13. jeigu skelbime skiltyje „Kambariniai augalai“ skelbiamos skirtingos kambarinių augalų rūšys, kiekviena savo kainų kategorijoje;
   14. jeigu skelbime yra nesuderinta reklama;
   15. jei skelbimuose parduodami vaistai, maisto papildai ir pan.;
   16. jeigu skelbimuose parduodamos akcizais apmokestinamos prekės;
   17. jei skelbimuose parduodami rūkymo įrenginiai ir jų komponentai;
   18. jei skelbimuose parduodami ginklai, pavojingos ir kenksmingos medžiagos;
   19. jei skelbimuose parduodamos prekės, kuriomis prekiauti draudžiama;
   20. jei skelbimai neatitinka portalo tematikos;
   21. jei skelbime pateikiama informacija, kad prekės ieškoma su noru įsigyti.
  25. Sustabdytas skelbimas patenka į archyvą ir vadovaujantis taisyklėmis gali būti taisomas ir vėl pateiktas per 90 dienų nuo jo deaktyvavimo momento. Po to skelbimas ištrinamas.
  26. Sustabdytas skelbimas gali būti taisomas ir pateikiamas pakartotinai patikrinti 3 kartus. Jei skelbimas pakartotinai kelis kartus pateikiamas su pažeidimais, jis bus visam laikui deaktyvuotas.
  27. Pakartotinis laikinai sustabdytų pateiktų skelbimų patikrinimas gali užtrukti iki 48 valandų.
  28. Laikinai sustabdyti skelbimai, kurie buvo pakartotinai pateikti su pataisymais ir patvirtinti, gali turėti ribotas redagavimo galimybes ateityje. Pirmoji nuotrauka gali būti užfiksuota. Keičiant nuotrauką, fiksuotos nuotraukos neįmanoma perkelti į kitą poziciją arba jos ištrinti.
  29. Sustabdžius vartotojo skelbimą, tam Portalo vartotojui jokia žala neatlyginama ir jokie mokėjimai, susiję su Portale naudojamomis mokamomis paslaugomis, negrąžinami.
  30. Jei vartotojo skelbimas yra visam laikui deaktyvuotas, šiam Portalo vartotojui jokia žala neatlyginama ir jokie mokėjimai, susiję su Portale naudojamomis mokamomis paslaugomis, negrąžinami.
 4. Sandorio įvertinimas
  1. Portale apie sudarytą sandorį galima palikti atsiliepimą. Sandoriai gali būti vertinami 5 balų sistemoje, kur 1 žvaigždutė yra „labai blogai“, o 5 žvaigždutės – „puikiai“. Prie atsiliepimo galima pridėti nuotraukų.
  2. Atsiliepimą galima palikti praėjus 3 dienoms nuo paraiškos gavimo/išsiuntimo arba, kai prekė pažymima kaip parduota.
  3. Atsiliepimas turėtų būti paliktas įvykus tikram sandoriui. Atsiliepimai, pridėti neįvykus sandoriui, gali būti ištrinti.
  4. Atsiliepimas gali būti pridėtas apie pradėtą, bet nebaigtą sandorį, jei pirkėjas suklaidino dėl įskaitytų pinigų, nors iš tikrųjų to neįvyko.
  5. Atsiliepimą galima pridėti dėl pradėto, bet nebaigto sandorio, jei buvo susitarta dėl susitikimo akis į akį, tačiau viena iš šalių neatvyko ir apie tai laiku neįspėjo.
  6. Pateikus neigiamą atsiliepimą, turi būti įtrauktas paaiškinimas dėl sandorio ir (arba) prekės. Jei nėra paaiškinimo, atsiliepimas gali būti ištrintas.
  7. Neigiami atsiliepimai apie tai, kad vartotojas neatsako į laiškus ar neparduoda prekės, bus ištrinti. Portalo vartotojai neprivalo atsakyti į visus laiškus, o pardavėjas turi teisę pats pasirinkti pirkėją savo siūlomoms prekėms.
  8. Neigiami atsiliepimai apie vartotojo pažadą įsigyti prekę, nors tai iš tikrųjų neįvyksta, bus ištrinti.
  9. Jei sandoris nepažymėtas statusu „Parduota“ arba pardavėjas nepažymėjo pirkėjo prekės, skelbimas patenka į skiltį „Archyvas“. Atsiliepimo pridėjimo funkcija suaktyvinama per kelias dienas. Pateikti atsiliepimai siunčiami peržiūrėti. Atsiliepimai, jei jie atitinka taisykles, patvirtinami per 24 valandas darbo dienomis.
  10. Atsiliepimas, prie kurio pridėti asmens duomenys, gali būti taisomas (asmens duomenys pašalinami) arba ištrinamas, jei to neįmanoma padaryti.
  11. Atsiliepimas, kuriame sandorio įvertinimas išreiškiamas šiurkščia kalba, gali būti pataisytas (pašalinta šiurkšti kalba) arba ištrintas.
  12. Atsiliepimai, pridėti pagal taisykles, neištrinami.
  13. Jei atsiliepimas atrodo netikslus, atsiliepimo gavėjas gali pridėti komentarą, atspindintį jo situaciją.
  14. Atsiliepimą apie sudarytą sandorį galima pridėti per 90 dienų nuo momento, kai sandoris pažymimas kaip parduotas.
  15. Pridėjus atsiliepimą, per 30 dienų jį galima pataisyti.
 5. Bendrosios privalomos forumo taisyklės
  1. Kuriant forumo žinutes ir dalyvaujant diskusijose, privaloma laikytis etikos ir abipusio mandagumo normų. Draudžiamas menkinantis ar netolerantiškas elgesys kitų forumo narių atžvilgiu.
  2. Portalo vartotojas turi teisę dalytis nuomonėmis forume, laikydamasis portalo naudojimo sąlygų. Vartotojo nuomonė gali skirtis nuo administracijos nuomonės.
  3. Forumo žinutės autorius prisiima visą atsakomybę už paskelbtos žinutės turinį ir informacijos teisingumą.
  4. Forumas administruojamas. Portalo administracija pasilieka teisę pašalinti šiuos forumo įrašus:
   1. jei forumo įraše yra reklamos (įskaitant savireklamą);
   2. jei forumo žinutė yra pardavimo skelbimas;
   3. jei forumo žinutė yra pasiūlymas įsigyti paslaugą;
   4. jei forumo žinutėje yra asmenį identifikuojančios informacijos.
  5. Portalo administracija pasilieka teisę uždaryti galimybę komentuoti prie forumo žinučių, kuriose pradėta tema buvo išspręsta ir/arba per pastaruosius 2 mėnesius nevyko aktyvi diskusija.
  6. Portalo vartotojo anketos uždarymas forume skelbiamoms naujienoms įtakos neturi.
 6. Siuntos
  1. Portalo vartotojams siūloma Portale susikurti siuntų siuntimo paslaugą.
  2. Siuntų pristatymo paslaugą teikia kurjerių paslaugų teikėjai.
  3. Informaciją apie siuntos būsenas teikia kurjerių paslaugų teikėjai.
  4. Siuntų paslaugos kaina priklauso nuo kurjerių paslaugų teikėjo pasiūlymo. Kainos gali keistis. Siuntos kaina rodoma pasirinkus „Suformuoti siuntą“.
  5. Siuntimo paslaugos kaina visų dydžių siuntų spintelių skyriams yra vienoda. Kurjerio paslaugų teikėjo nurodyti maksimalūs siuntos matmenys ir svoris nurodomi prieš įsigyjant paslaugą.
  6. Įsigyto siuntimo paslaugos kodo galiojimo laikas nurodomas prieš įsigyjant paslaugą.
  7. Siuntos paslaugą galima sukurti tik tam skelbimui, kuriame yra aktyvus pirkėjo prašymas.
  8. Kai skelbimas yra pažymėtas statusu „Parduota“, pristatymo paslauga galima 10 dienų.
  9. Sukurtos siuntos gavėjo telefono numerio ir/ar adreso pataisyti neįmanoma.
  10. Įsigytą, bet nepanaudotą siuntimo paslaugą galima atšaukti susisiekus su Portalo administracija. Jei siuntimo paslauga jau naudojama, jos atšaukti nebegalima.
 7. Nuotolinė sutartis
  1. Šios sąlygos (toliau – Sąlygos) yra susitarimas tarp SIA MUDIA ir paslaugos pirkėjo (toliau – Vartotojas).
  2. Portalą prižiūri ir administruoja SIA MUDIA, registracijos Nr. LV40103723417, registruota buveinė: Rīga, Elizabetes 7 - 21, LV-1010, Latvija (toliau – AndeleMandele).
  3. AndeleMandele informacinės visuomenės paslaugas teikia portale www.AndeleMandele (toliau – Portalas).
  4. Vartotojas turi galimybę gauti Portale siūlomas paslaugas po to, kai Vartotojas sutinka su sąlygomis ir sumokėjo avansą už paslaugą. Kiekvienos paslaugos kaina nurodyta prie jos aprašymo. Visos kainos nurodytos eurais ir su pridėtinės vertės mokesčiu, nebent paslaugų aprašyme nurodyta kitaip.
  5. Vartotojas turi galimybę atsiskaityti už paslaugą pasirinkdamas vieną iš Portale siūlomų nuotolinio atsiskaitymo būdų. AndeleMandele suteikia Vartotojui galimybę naudotis paslauga iš karto po apmokėjimo patvirtinimo, nebent paslaugos aprašyme nurodyta kitaip.
  6. Vartotojas neturi teisės pasinaudoti atsisakymo teise, pradėjus naudotis paslauga, nes nuotolinė sutartis sudaroma dėl skaitmeninio turinio pristatymo, kuris nepateikiamas nuolatinėje duomenų laikmenoje.
  7. Apmokėjimas už paslaugą reiškia paslaugos užsakymo faktą ir Vartotojo neatšaukiamą sutikimą su Sąlygomis.
  8. Sąlygos nėra išsaugomos, bet yra prieinamos prieš patvirtinant pirkinį, taip pat jos pasiekiamos Portale.
  9. Sąlygos yra privalomos kartu su kita nurodyta informacija apie paslaugą ir kitomis naudojimosi Portalu sąlygomis. Šios sąlygos įsigalioja, kai Vartotojas sumoka už paslaugą.
  10. AndeleMandele turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti ir papildyti Sąlygas. Pakeitimai įsigalioja juos paskelbus Portale.
 8. Privatumo taisyklės
  1. Šiose taisyklėse aprašoma tvarka, kuria SIA MUDIA (toliau – Portalas) tvarko asmens duomenis.
  2. Šios taisyklės taikomos, jei Portalo vartotojas naudojasi, naudojosi ar išreiškė norą naudotis Portalo teikiamomis paslaugomis arba yra kitaip susijęs su Portalo teikiamomis paslaugomis, įskaitant santykius su vartotoju, susiklosčiusius iki šių taisyklių įsigaliojimo.
  3. Norėdami užsiregistruoti Portale, turite susikurti savo profilį. Registracija Portale atliekama per socialinį portalą Draugiem.lv, Facebook.com, Google ID ir/ar Apple ID profilį „pasu“ arba el. paštu. Portale autorizacijai atlikti bus naudojamas vienas ar daugiau su vienu profiliu susietų autorizavimo įrankių. Prieš registruojantis reikia pateikti pagrindinę informaciją apie save, pvz., vardą, pavardę, lytį, el. pašto adresą.
  4. Sukūręs profilį, vartotojas skiltyje „Mano duomenys“ gali pateikti papildomos informacijos, pavyzdžiui, savo profilio aprašymą, pakeisti profilio vartotojo vardą ir kitą informaciją bei pakeisti profilio nuotrauką.
  5. Portale naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai – tai internetinės svetainės sukurti maži tekstiniai failai, kurie, apsilankius svetainėje, perkeliami į vartotojo įrenginio naršyklę. Vartotojo naudojama naršyklė kiekvieno paskesnio apsilankymo metu siunčia informaciją atgal į svetainę, kad svetainė galėtų atpažinti vartotoją ir prisiminti vartotojo pasirinkimus (pvz., vartotojo identifikatorių, kalbą ir pan.). Naudodamasis Portalu, vartotojas sutinka su slapukų naudojimu.
  6. Portalas gauna informaciją apie įrenginius, kuriais vartotojas prisijungia prie Portalo (pvz., įrenginio tipas, operacinė sistema, interneto naršyklė, IP adresas).
  7. Atliekant mokėjimus už Portale siūlomas paslaugas, tvarkoma su tokiomis operacijomis susijusi informacija.
  8. Portalas su Portalo vartotoju bendrauja naudodamasis vartotojo pateikta kontaktine informacija: el. pašto adresu.
  9. Vartotojui pageidaujant užsiprenumeruoti Portalo naujienas apie renginius, Portalas naudos vartotojo elektroninio pašto adresą informaciniams laiškams siųsti. Norėdamas gauti šiuos informacinius el. laiškus, vartotojas gali užsiregistruoti registracijos puslapyje arba skiltyje „Mano duomenys / Pranešimai“. Vartotojas gali bet kada atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos (žr. skiltį „Mano duomenys / Pranešimai“).
  10. Jei vartotojas išreiškia norą gauti elektroninius laiškus apie įvairaus pobūdžio veiklą Portale, Portalas naudos vartotojo elektroninio pašto adresą informaciniams laiškams siųsti. Norėdamas gauti šiuos informacinius el. laiškus, vartotojas gali užsiregistruoti skiltyje „Mano duomenys / Pranešimai“. Vartotojas gali bet kada atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos (žr. skiltį „Mano duomenys / Pranešimai“).
  11. Portale tvarkomi asmens duomenys ir kita vartotojo pateikta informacija:
   1. siekiant prižiūrėti ir tobulinti Portalo teikiamas paslaugas;
   2. siekiant suasmeninti pasiūlymus, taip pat įvertinti reklamos efektyvumą;
   3. siekiant patikrinti tapatybę ir užkirsti kelią neteisėtam profilių naudojimui, taip pat užtikrinti saugią Portalo aplinką;
   4. siekiant apsaugoti kitų vartotojų interesus (pavyzdžiui, jei Portalas naudojamas neteisėtai veiklai).
  12. Vartotojo profilyje nurodyti duomenys ir profilyje esantis turinys yra viešai prieinami visiems kitiems Portalo naudotojams, taip pat ribota apimtimi ir trečiosioms šalims.
  13. Portale yra galimybė ieškoti kitų vartotojų. Vartotojai gali peržiūrėti kitų vartotojų profilio duomenis ir jų paskelbtą turinį. Vartotojai turi galimybę sekti kitų vartotojų profilius.
  14. Portalo vartotojo profilyje skelbiamą turinį galima peržiūrėti tiek kompiuteryje, tiek išmaniuosiuose įrenginiuose, naudojantis Portalo siūlomomis funkcijomis, naršyklėmis ar įrenginiais, todėl toks turinys gali būti išsaugotas minėtuose įrenginiuose. Vartotojas turėtų skelbti tik tokį turinį, kurį galės matyti kiti vartotojai.
  15. Portalas gali apdoroti nesuasmenintą informaciją, pavyzdžiui, apie Portalo vartotojų skaičių.
  16. Vartotojo asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, pavyzdžiui, jei Portalas gavo teisėsaugos institucijos prašymą ar siekiant pranešti apie neteisėtą elgesį.
  17. Kurjerių paslaugų teikėjams gali būti perduodami riboti vartotojo duomenys, jeigu Portalo vartotojas – Pardavėjas – pristatymo paslaugas sukuria Portalo sistemoje. Duomenų pateikimas yra būtina sąlyga, norint gauti siuntimo paslaugą.
  18. Kurjerių paslaugų teikėjams gali būti perduodami riboti vartotojo duomenys, jeigu Portalo vartotojui – Pirkėjui – Portalo sistemoje yra paruošta siuntimo paslauga. Duomenų pateikimas yra būtina sąlyga, norint gauti siuntimo paslaugą. Jei vartotojas nepageidauja, kad jam skirta siunta būtų sukurta Portalo sistemoje, siuntos gavėjas turi kreiptis į Portalo administraciją su prašymu atšaukti siuntą ir ištrinti duomenis. Jei siuntimo paslauga jau naudojama, atšaukti ir ištrinti duomenų nebegalima.
  19. Asmens duomenų pateikimas yra būtina sąlyga, norint sukurti profilį ir gauti paslaugas.
  20. Vartotojas turi teisę pasirinkti savo profilio privatumo laipsnį ir jį koreguoti skiltyje „Mano duomenys“ (taisyti arba ištrinti profilyje nurodytus duomenis, turinį), išskyrus atvejus, kai profilyje aptinkama neteisėta veikla. Tokiu atveju, siekiant apsaugoti kitų vartotojų interesus, vartotojo profiliui taikomas viešas įspėjimas, ribojamas profilyje skelbiamų duomenų taisymas.
  21. Portalo vartotojas turi teisę bet kada sustabdyti savo profilio veikimą jį uždarydamas/deaktyvuodamas. Uždarius profilį, profilio informacija nebepasiekiama viešai, tačiau jis lieka užregistruotas duomenų bazėje su galimybe vartotojui jį vėl atkurti.
  22. Uždarius profilį ir ištrynus informaciją iš profilio, jis tampa iš karto nematomas kitiems vartotojams. Atitinkamo profilio el. pašto duomenys yra saugomi Portalo duomenų bazėje, kad su esamais duomenimis nebūtų galima registruoti naujo profilio.
  23. Uždarius profilį ir ištrynus informaciją iš profilio, jis tampa iš karto nematomas kitiems vartotojams. Atitinkamo profilio autorizacijos įrankio duomenys yra saugomi Portalo duomenų bazėje, todėl naujo profilio su esamais duomenimis registruoti negalima.
  24. Lankantis Portale vartotojui rodomas informacinis pranešimas, kad naudojami slapukai. Uždarydamas šį pranešimą, atitinkamo įrenginio naudotojas patvirtina, kad perskaitė informaciją apie slapukus ir sutinka su ja. Jei pageidaujama, slapukus galima valdyti ir ištrinti. Kai kurios naršyklės gali būti nustatytos taip, kad blokuotų slapukų patalpinimą jūsų įrenginyje. Tokiu atveju, vartotojas, kiekvieną kartą lankydamasis Portale, turės rankiniu būdu koreguoti nustatymus ir yra tikimybė, kad kai kurios paslaugos ir funkcijos neveiks.
 9. Paskyros panaikinimas
  1. Norėdama (-s) ištrinti savo vartotojo paskyrą Portale, eik į skiltį „Mano duomenys ir nustatymai“ ir ieškok nuorodos „Uždaryti profilį“. Uždarius profilį, tavo vartotojo profilis bus panaikintas ir nebus viešai prieinamas. Profilį galima uždaryti pilnoje Portalo versijoje naudojant interneto naršyklę.